Menü Simge
Ankara’nın Nallıhan İlçesinde 1974 yılında doğdum. 1991 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldum. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Programı, 1999 yılında H.Ü. Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans – Uzmanlık Programı ve 2006 yılında Doktora Programını tamamladım. Lisans Programını bitirdikten sonra 1997-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Beslenme İlkeleri, Hastalıkların Tıbbi Beslenme Tedavisi dersleri ile Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Hastane Stajlarını asiste ettim. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevimden ayrıldıktan sonra 2 yıl sağlık, SPA ve cathering hizmeti veren bir merkezde çalıştım. 2011 -2014 yıllarında Yakındoğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde Beslenme Biyokimyası Dersini, ileride meslektaşım olacak genç arkadaşlarıma anlattım. Son 8 yıldır Aygün Kuyumcu Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri’nde beslenme danışmanlığı yapmakta ve eğitim programları sürdürmekteyim.
AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

H.Ü. BESLENME VE DİYETETİK DOKTORA PROGRAMI

Major Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Sistein (N-AC) Eklemesinin Bazı Antioksidan ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

H.Ü. Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı(Tezli)

Ankara Piyasasında Satılan Salam, Sosis Ve Sucukların Nem, Yağ, Tuz, Kül ve Kalıntı Nitrat ve Nitrit Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
BİLDİRİLER
Samur G, Yıldız Akal E, Kuyumcu A, Gökmen H, Arslan P. 0-5 yaş grubu çocukların beslenme, büyüme ve genel sağlık durumlarının saptanması. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 12-15 Nisan 2000.

Samur G, Akal E, Gökmen H, Kuyumcu A, Çıtak G, Okut E. “Ankara’da Yaşayan Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Yetişkin Kadınlarda Şişmanlık Görülme Durumu” IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-5 Nisan 2003

Kuyumcu A, Polat A, Tosun B, Büyüktuncer Z, Makbule G, Özmen MM, Besler HT. Major Cerrahi Geçiren Hastalarda Plazma Amino Asit Düzeylerindeki Değişiklikler V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Sözel Bildiri, 6-10 Ekim 2004

Kuyumcu A, Polat A, Büyüktuncer Z, Özmen MM, Coşkun F, Besler HT. Major Cerrahi Geçiren Hastalarda Plazma Antioksidan Vitamin Düzeylerindeki Değişiklikler V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, Sözel Bildiri, 6-10 Ekim 2004
ARAŞTIRMACI OLARAK KATILDIĞIM PROJELER
Doç.Dr. H.Tanju Besler, Doç.Dr. M.Oğuz Güç, Dr Gökhan Yılmaz, Araş.Gör Aygün Kuyumcu. Diyetle Alınan Yağ Türünün Septik Şok Patogenezini Modifiye Etmesinin Deneysel Sepsis Modelinde Araştırılması ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi.

Proje No: 97 01 402 001

Prof. Dr. H.Tanju Besler, Prof Dr. Nilgün Karaağaoğlu. Major Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Sistein(N-AC) Eklemesinin Bazı Antioksidan ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Proje No: 01 02 402 004

Prof Dr. Türkan Kutluay Merdol, H. Tanju Besler, Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak, Araş.Gör Aygün Kuyumcu, Araş.Gör Özge Küçükerdönmez Bir Sokak Besini Olan Simitin Demir ve Folik Asit İle Zenginleştirilmesi

Proje No: 01 01 402 001
KURS VE KONGRELER
Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı – Bariatrik Cerrahide Beslenme Tedavisi, 14-17 Kasım 2013, Antalya.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Her Yönüyle Obezite; Önleme Ve Tedavi Yöntemleri Kursu – Vücut Bileşiminin Saptanması Amacıyla Sıklıkla Kullanılan Cihazlar, 21-22 Ekim 2011, Samsun.

VII . Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi – Astım ve Alerjide Beslenme Yaklaşımı, 14-18 Nisan 2010 İstanbul

VIII . Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi – Eliminasyon Diyetleri. 4-8 Nisan 2012, Antalya

IX. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi – Obezite Cerrahisi ve Beslenme Tedavisi. 2-5 Nisan 2014, Ankara

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastalıklarda Diyet Tedavisinin Klinik Uygulamalara Yansıması Kursu– Bariatrik Cerrahide Beslenme Tedavisi. 7-8 Kasım 2014, Ankara

Yakın Doğu Üniversitesi sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bilimsel Sohbetleri – Obezite Cerrahisinde Beslenme Tedavisi. Nisan 2014, Lefkoşa

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 1. Obezite Diyetisyenliği Kursu – Besin Alerjileri Ve Eliminasyon Diyetleri. 8-11 Mayıs 2013, Ankara

Başkent Üniversitesi Çocuk Ve Ergenlerde Ağırlık Yönetimi Kursu – İştah Yönetimi. 17-19.04.2009, Ankara

Sporcu Beslenmesi Kursu. 11-13 Eylül 1997, Ankara

Diabetes Mellitus: Metabolik Ve Biyokimyasal Değişiklikler, Beslenmenin Önemi Sempozyumu. 5 Haziran 1998, Ankara

XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi. 21-25 Mayıs 2001, Ankara

III. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi. 23-26 Kasım 2000, Ankara

III. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2001, Ankara

IV. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi . 2-5 Nisan 2003, Ankara

II. Klinik Enteral Parenteral Beslenme Diyetisyenliği Kursu. 5 Nisan 2004, Ankara

HPLC Ve Diğer Separasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu. 25-27 Mayıs 2003, Ankara

V. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi. 6-10 Ekim 2004
YAYINLAR
Kuyumcu A, Yurttagül M, Ankara Piyasasında Satılan Salam, Sosis Ve Sucukların Nem, Yağ, Tuz, Kül Ve Kalıntı Nitrat Ve Nitrit Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2000.

Besler HT, Kuyumcu A, Özmen MM. Metabolizma, Açlık, Stres, Travma. Klinik Nütrisyonda Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Ankara, 1999.

Kuyumcu A, Polat Düzgün A, Uzun S, Özmen MM, Coşkun F, Besler HT. Major Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Nütrisyonel Değerlendirme: İleri Yaş Radikal Cerrahiye Engel Midir? Türk Geriatri Dergisi 6(4):128-134, 2003

Kuyumcu A, Duzgun AP, Ozmen MM, Besler HT. Travma ve Enfeksiyonda Nitrik Oksitin Rolü Ulus

Travma Dergisi 2004 Jul;10(3):149-59
ARAŞTIRMALAR VE PROJELER KAPSAMINDA YAPTIĞI ANALİZLER VE KULLANDIĞI CİHAZLAR
A, E, C, vitaminleri ve –karoten – biyolojik materyal (HPLC)

Tiobarbütirik asit reaktif bileşikleri(malondialdehit) – biyolojik materyal (HPLC)

İndirgenmiş glutatyon, okside glutatyon– biyolojik materyal (HPLC)

Homosistein – biyolojik materyal (HPLC)

Nitrit ve Nitrat – besin ve biyolojik materyal (spektrofotometre)

Amino asit düzeyleri– biyolojik materyal (GC)

Proksimet analizler