Menü Simge

OBEZİTE

Kimler Obezite Tedavisi için Mide Küçültme Ameliyatı Olabilir?

1- BKI > 40 kg/m2

2- BKI > 35  kg/m2  + Diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların bu operasyonla düzelmesi olasılığı yüksek olan hastalar.

3- Cerrahi dışındaki bütün yöntemler en az 6 ay denenmiş olup,   herhangi bir  yöntemden hiçbir klinik fayda sağlayamamış  olmak. (BKI >50 1. tercih)

4- Hastanın obesite kliniği tarafından operasyon öncesi  değerlendirilmesi ve operasyon sonrası takip edilmesi.

5- Hastanın operasyon öncesi tüm konsültasyonlarının  tamamlanması.

6- Hastaya uzun süre takip edilmesi gerektiğinin bildirilmesi ve  hastadan bunun sözünün alınması.