Menü Simge

DİYABET VE BESLENME

Diyabet insülinin yetersizliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Toplumda daha sık görülen türü tip 2 diyabettir ve var olan insülinin etki gösterememesi sonucu ortaya çıkar. Tip 1 diyabet ise daha seyrek olarak görülmesine rağmen küçük yaşlardan itibaren başlar ve ömür boyu insülin kullanılmasını gerektirir. Hastaya uygulanan tıbbi tedavi doğrultusunda beslenme programı da farklılıklar gösterir. Temel olarak diyabetli bireylerin beslenmesi düzenlenirken enerji ihtiyacı hesaplandıktan sonra glisemik indeks değerlendirilerek; karbohidrat sayımı, besin değişim sistemi yöntemleri uygulanır.